World Community Grid

Resultera har valt att deltaga i World Community Grid, projektet går ut på att upplåta datorkraft till ett nätverk som utnyttjar den samlade processorkraften av anslutna datorer för att göra beräkningar i syfte att bekämpa sjukdomar. Fundera gärna på att deltaga du också och läs mer om projektet här.

Det här är vårt resultat än så länge

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>