Slide background

För resultatet

är viktigast

Rätt förutsättningar

Vi vet att varje projekt behöver ges rätt förutsättningar för att lyckas och det uppnår vi genom vårt kvalificerade arbetssätt.

Nedan följer detaljerad information om hur vi går tillväga för att ge ditt projekt rätt förutsättningar så att du kan känna dig säker på att du inte bara får det resultat du behöver utan även att du lämnar över representationen av ditt varumärke i trygga händer.

Rätt representation

Ni blir kontaktad av den som skall ansvara för att leda ert projekt, denna person ansvarar även för att utbilda internt och utveckla arbetet löpande.

Vi inleder med att sätta oss in er verksamhet, ert varumärke och er tjänst på ett sätt så att vi kan agera som en representant för ert företag. För att lyckas med detta måsta vi veta tillräckligt om sådant som de som vi kontaktar kan förvänta sig att vi ska kunna för att vi skall upplevas som en professionell representant av ert företag.

Träffsäker segmentering

Segmenteringen är kritisk för att nykundsbearbetningen skall ge de resultat ni vill ha samtidigt som den är så effektiv som möjligt, en förutsättning är ju att ni bokas in på relevanta möten med just er målgrupp och rätt beslutsfattare.

När vi tagit fram en segmentering i samråd med er behövs kvalificerade leads köpas in, detta är något som vi kan vara behjälpliga med till förmånliga priser från våra samarbetspartners eller erbjuder kostnadsfritt i vårt resultatpaket.

Med en tydlig segmentering så att bearbetningen av er målgrupp blir så träffsäker som möjligt (bransch, geografi, antal anställda, omsättning, beslutsfattare) och med rätt och uppdaterade kontaktuppgifter arbetar vi på bästa möjliga sätt då vi påbörjar själva bokningsfasen och all information om er målgrupp uppdateras i vårt system, så att vi samtidigt utför en kartläggning och bearbetning av er målgrupp.

Segmenteringen är också kritisk för att vi ska lära oss om er målgrupp innan den aktiva bokningsfasen påbörjas, självklart lär vi oss mer så länge vi arbetar, men vi vet att det ingår att lära sig om målgruppens behov, vanliga invändningar och liknande om man vill ge varje projekt rätt förutsättningar.

Mer än bara mötesbokning

Vi går igenom ert befintliga säljmaterial som broschyrer, säljmanus, pitch, USP och liknande och ser över om vi kan anpassa det ytterligare för att fungera optimalt för just nykundsbearbetning.

Allt detta representerar det underlag som är föremål för den interna utbildning i ert projekt som skall genomföras innan vi påbörjar den aktiva bokningsfasen.

Allt som allt tar detta ungefär 2-3 veckor att genomföra beroende på projektets art och det gör att vi inte har möjlighet att starta upp projekt snabbare, vi byter heller aldrig ansvariga personer vilket även det är en trygghet för er och oss då den som påbörjat ert projekt även är ansvarig för att följa upp och utvärdera ert projekt löpande för att se om förbättringar kan göras.

Med en affärsidé om att leverera kvalité till marknadens bästa pris ska vi bli det självklara valet på marknaden och detta är första steget att säkerställa det allra viktigaste, kvalitén.