Slide background

För resultatet

är viktigast

Vår Process

  • Steg 1

    Tillsammans med er identifierar vi er målgrupp, vi går igenom ert material och översätter det till en kommunikation som fungerar optimalt för mötesbokning. Vi tillsätter sedan en projektledare som ansvarar för att utbilda och leda ert projekt. Klicka på ikonen eller rubriken för att få reda på hur steg 1 utförs i detalj.

  • Steg 2

    Vi bokar in möten med er målgrupp på avtalade tider, vi håller löpande kontakt med er i den mån det är önskvärt och ni har givetvis tillgång till löpande rapportering och statistik.

  • Steg 3

    Eftersom vi arbetar enligt affärsmodellen att endast ta betalt per genomfört möte gör vi en avstämning med er om hur många möten som blivit genomförda, ej genomförda möten bokas om utan extra kostnad tills vi uppfyllt avtalad kvot. Efter varje period gör vi en större rapport med all nödvändig information och statistik för att ni skall kunna utvärdera ert projekt. Givetvis går det även bra att be om mer omfattande rapportering under projektets gång.

Värt att nämna

Detta arbetsförfarande där vi kvalificerar vårt arbete i tre steg gäller i första hand kvalificerad mötesbokning, det som är gemensamt för alla våra tjänster är att vi kvalificerar vårt arbetsförfarande enligt samma modell för bästa möjliga resultat.

Nyhetsbrev

Registrera er för vårt nyhetsbrev som skickas ut månadsvis med aktuella erbjudanden. Era kontaktuppgifter behandlas med sekretess och lämnas inte ut under några omständigheter till tredje part.