Nya telefonnummer och övergång från fax till e-post

Nu har vi skaffat nya telefonnummer, för att komma till kontoret är det nya telefonnumret +46 (0) 812 45 39 48

Av miljöskäl har vi även valt att slopa fax i fortsättningen, men även av rent administrativa skäl (kom igen det är 2014)
istället rekommenderar vi att ni använder e-post som ersättning: info@resultera.com

Med vänliga hälsningar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>