Slide background

För resultatet

är viktigast

Nischat företag inom sjukvården

Företag som tillhandahåller specialistvård till privat- och kommunal vård.

Detta företag förlitade sig till stor del på referenser och rekommendationer från tidigare och befintliga kunder och hade därför ingen utarbetad plan för hur de skulle expandera verksamheten.

Resultera gjorde en en analys av deras potentiella målgrupp och utarbetade sedan en plan för hur man skulle kontakta deras potentiella kunder och göra det möjligt för dem att utöka sin verksamhet.

Genom att aktivt uppsöka deras potentiella kunder och introducera deras tjänst förde Resultera dem ett steg närmare i försäljningscykeln och vid behov utfördes även utbokning av möten. Resultatet innebar en stärkt position på marknaden genom direktmarknadsföringen samt fler tillsatta uppdrag.

Nyhetsbrev

Registrera er för vårt nyhetsbrev som skickas ut månadsvis med aktuella erbjudanden. Era kontaktuppgifter behandlas med sekretess och lämnas inte ut under några omständigheter till tredje part.

Bemanningsföretag med specialistkompetens inom sjukvården

Ett företag som tillhandahåller konsulter med specialistkompetens inom läkemedels- och medicinindustrin till sjukvården.

Detta företag hade ett behov av att kartlägga och bearbeta sin målgrupp samt marknadsföra sig själva så att de befann sig närmare i försäljningsprocessen om ett behov uppstod.

Detta utfördes genom att aktuell information om deras målgrupp inhämtades och färdigställdes med kontaktuppgifter i ett register. I nästa steg kontaktades deras målgrupp med information, aktuell status registrerades och kontakt etablerades, vid behov skedde även mötesbokning.

Detta uppdrag resulterade i att vår kund kom ut på flera möten med intresserade kunder och att deras målgrupp kartlades med aktuell status och kontaktuppgifter, dessutom marknadsfördes kunden och kundens tjänst.

IT-konsultföretag

Detta företag hade ett behov av att komma ut på fler möten, något som man inte riktigt lyckades med, avslutsfrekvensen på de mötena man gick på var däremot hög varför tjänsten kvalificerad mötesbokning var en utmärkt tjänst att nyttja.

Efter en genomgång av säljmaterialet framkom det att det inte var optimerat för mötesbokning och efter en omarbetning av säljmanus och inköp av kvalificerade leads ökade avsultsfrekvensen och antalet bokade möten drastiskt.