Jobbkompaniet Ung Bemanning

Ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem vilket de flesta är medvetna om, så varför anställer inte fler företag unga personer för att göra en samhällsinsats och bidra till ett bättre samhälle?

Traditionellt sett har anställning av unga personer inneburit stora risker för arbetsgivaren, risken att man anställer fel person kan vara stor och arbetsgivaravgifter kan vara en stor kostnad för små och medelstora företag.

För att säkerställa att rätt person rekryteras till företaget som är i behov av att anställa tillkommer utgifter för annonsering och det tidskrävande arbetet med att validera kvalifikationer, intervjua och göra bedömningar vilket givetvis även innebär en kostnad som även den kan vara stor.

Jobbkompaniet Ung Bemanning har en affärsidé som syftar till att motverka ett samhällsproblem samtidigt som man vill försöka minimera riskerna både för arbetstagaren och arbetsgivaren med den lösning som de erbjuder.

Med en light-variant av Executive Search som används vid tillsättning av VD och styrelsemedlemmar säkerställer de att de tar fram ett tillräckligt starkt underlag för att kunna säkerställa kvalitén på matchningen och kravprofilen.

Trygghyr® är ett koncept som innebär att Jobbkompaniet Ung Bemanning tar över arbetsgivaransvaret och anställer den kandidat som företaget visat intresse för av de kandidater som presenterats för dem av jobbkompaniet ung Bemanning.

Företaget kan då tryggt hyra denna person av Jobbkompaniet Ung Bemanning tills de vet att det är rätt kandidat för dem och anställa personen först när de vet att det är rätt person på rätt plats.

I detta koncept ingår även jobbcoachning för kandidater och bytesgarantier för kunden och i fall då det är tillämpligt; Arbetsförmedlingens subvention för Nystartsjobb som oavkortat går till kunden efter 3 månader i form av en lägre månadshyra.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>