Sommartider!

Vi vill önska alla en trevlig sommar och hoppas att alla får njuta av sommarvärmen som inte befinner sig här riktigt än!

Från och med vecka 26 kommer våra telefontider att variera en del, vi är bemannade hela sommaren, men sporadiskt
fram till lunch och sedan fram till kl 16 alla vardagar.

Med sporadiskt menas att vi med största sannolikhet kommer att vara bemannade våra vanliga telefontider, men för att
vara på den säkra sidan meddelar vi här att viss variation kan förekomma.

Det går alltid bra att skicka e-post på info@resultera.com

 

Trevlig sommar!

Resultatpaketet

Nu lanserar vi Resultatpaketet som är utformat för dig som vill spara tid, öka din försäljning och komma igång med din nykundsbearbetning.

Resultatpaketet är en helhetslösning där vi hjälper dig komma igång med din nykundsbearbetning, vi tar ansvar för nykundsbearbetningen
med kartläggning, bearbetning och kvalificerad mötesbokning samtidigt som vi endast tar betalt per genomfört möte.

Resultatpaketet är i första hand utformat för dig som ej tidigare har använt dig av en extern samarbetspartner för din nykundsbearbetning
av olika skäl, vår målsättning är att erbjuda en helhetslösning för din nykundsbearbetning där vi sköter hela processen från början till slut.

Resultatpaketet innebär en långsiktig syn på vårt samarbete där vi med ökat ansvar har ett proaktivt förhållningssätt till er nykundsbearbetning.

Resultatpaketet är även till för dig som inte vill göra ett för stort åtagande initialt, då kostnaden för uppstart av projekt alltid dras av från
totalkostnaden för ditt projekt kostar aldrig ditt projekt mer än vad ditt projekt kostar i antal genomförda möten.

Vi arbetar även efter affärsmodellen att endast ta betalt per genomfört möte eftersom vi tror att det ger bättre förutsättningar för ett långvarigt
och givande samarbete där bägge parter är delaktiga.

Kontakta oss idag på 08-124 539 49 för att få veta mer eller använd vårt kontaktformulär på vår hemsida för att bli kontaktad av en representant.

Nya telefonnummer och övergång från fax till e-post

Nu har vi skaffat nya telefonnummer, för att komma till kontoret är det nya telefonnumret +46 (0) 812 45 39 48

Av miljöskäl har vi även valt att slopa fax i fortsättningen, men även av rent administrativa skäl (kom igen det är 2014)
istället rekommenderar vi att ni använder e-post som ersättning: info@resultera.com

Med vänliga hälsningar

Jobbkompaniet Ung Bemanning

Ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem vilket de flesta är medvetna om, så varför anställer inte fler företag unga personer för att göra en samhällsinsats och bidra till ett bättre samhälle?

Traditionellt sett har anställning av unga personer inneburit stora risker för arbetsgivaren, risken att man anställer fel person kan vara stor och arbetsgivaravgifter kan vara en stor kostnad för små och medelstora företag.

För att säkerställa att rätt person rekryteras till företaget som är i behov av att anställa tillkommer utgifter för annonsering och det tidskrävande arbetet med att validera kvalifikationer, intervjua och göra bedömningar vilket givetvis även innebär en kostnad som även den kan vara stor.

Jobbkompaniet Ung Bemanning har en affärsidé som syftar till att motverka ett samhällsproblem samtidigt som man vill försöka minimera riskerna både för arbetstagaren och arbetsgivaren med den lösning som de erbjuder.

Med en light-variant av Executive Search som används vid tillsättning av VD och styrelsemedlemmar säkerställer de att de tar fram ett tillräckligt starkt underlag för att kunna säkerställa kvalitén på matchningen och kravprofilen.

Trygghyr® är ett koncept som innebär att Jobbkompaniet Ung Bemanning tar över arbetsgivaransvaret och anställer den kandidat som företaget visat intresse för av de kandidater som presenterats för dem av jobbkompaniet ung Bemanning.

Företaget kan då tryggt hyra denna person av Jobbkompaniet Ung Bemanning tills de vet att det är rätt kandidat för dem och anställa personen först när de vet att det är rätt person på rätt plats.

I detta koncept ingår även jobbcoachning för kandidater och bytesgarantier för kunden och i fall då det är tillämpligt; Arbetsförmedlingens subvention för Nystartsjobb som oavkortat går till kunden efter 3 månader i form av en lägre månadshyra.

World Community Grid

Resultera har valt att deltaga i World Community Grid, projektet går ut på att upplåta datorkraft till ett nätverk som utnyttjar den samlade processorkraften av anslutna datorer för att göra beräkningar i syfte att bekämpa sjukdomar. Fundera gärna på att deltaga du också och läs mer om projektet här.

Det här är vårt resultat än så länge

Fakturering

Med tanke på miljön har vi nu övergått till att använda oss av elektroniska meddelanden för avtal och fakturering. Det går bra att be om att få era fakturor skickade i pappersformat, i de fall kommer vi att ta ut en avgift på 18 kr för hanteringen.