Nya telefonnummer och övergång från fax till e-post

Nu har vi skaffat nya telefonnummer, för att komma till kontoret är det nya telefonnumret +46 (0) 812 45 39 48

Av miljöskäl har vi även valt att slopa fax i fortsättningen, men även av rent administrativa skäl (kom igen det är 2014)
istället rekommenderar vi att ni använder e-post som ersättning: info@resultera.com

Med vänliga hälsningar