Slide background

Mötesbokning

Vi tillhandahåller alla typer av kvalificerade kommunikationstjänster, men vi har vår grund inom mötesbokning. Mötesbokning är ett utmärkt verktyg för er som vill effektivisera er försäljning och komma ut på fler möten med rätt beslutsfattare. Läs mer

Nykundsbearbetning

Bearbetar ni era potentiella kunder aktivt? Ett proaktivt förhållningssätt gällande nykundsbearbetning är ett utmärkt sätt att se till så att ni har en tillräcklig kundstock. Läs mer

Kommunikation

Vi tillhandahåller även andra kommunikationstjänster, givetvis arbetar vi efter samma arbetsmodell som vi gör med mötesbokning och nykundsbearbetning, läs mer här.

Resultera – Vår vision

Vi på Resultera har en vision om att leverera kommunikativa tjänster som ger resultat,

vi specialiserar oss på mötesbokning och nykundsbearbetning i första hand, men
har även möjlighet att utföra andra typer av uppdrag.

Kvalificering av vår arbetsmetod i flera steg är en viktig beståndsdel av hur vi arbetar,
detta är något som vi har upptäckt är mycket viktigt för att uppnå bästa
möjliga resultat.

Vi vill att ert samarbete med oss ska resultera i fler affärer och mer tid över,
därför arbetar vi enligt affärsmodellen att endast ta betalt per
genomfört möte, då minskar risken att ni blir utbokade
på möten där intresse inte finns.

Resultera, för resultatet är viktigast!

 • Analys

  Vi identifierar er målgrupp samt vad ni vill uppnå, sedan analyseras ert befintliga material.

 • Uppstart

  Ert projekt skapas med underlaget från steg 1 och anpassas efter det uppdrag som skall genomföras. Ni tilldelas en kontaktperson vilken i nästan alla fall är den som ni haft initial kontakt med.

 • Utförande

  Den kontaktperson som tilldelats ert projekt ansvarar för att uppsatta mål uppnås samt håller löpande kontakt med er, ni har insyn i hur projektet fortlöper och bokas in på de tider ni bett om, givetvis gör vi vårt bästa för att mötena även bokas in smart geografiskt sett.

 • Kvalitetssäkring

  Då vi endast tar betalt per genomfört möte gör vi en uppföljning för att se hur många av mötena som faktiskt blev av, ej genomförda möten bokas om kostnadsfritt. Efter avslutat projekt följer en mer detaljerad rapport om vilket resultat projektet gav, det går alldeles utmärkt att be om mer detaljerad rapportering om det skulle vara önskvärt även under projektets gång.